slide

Ценоразписи | ДГС Свиленград

Ценоразпис разсадник "Гебран" ТП ДГС Свиленград
Файл
Добавен
12.04.2024 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл.71, ал.1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от обект №2403-2
Файл
Добавен
09.04.2024 / ДГС Свиленград
Ценоразпис по чл.71, ал.1, т.4 за продажба на дървесина от обект №2313ДД
Файл
Добавен
04.04.2024 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл.71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за обект №2313ДД
Файл
Добавен
29.03.2024 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба добита дървесина по реда на чл.71, ал. 1, т.4 от Наредбата от обект № 2403-2
Файл
Добавен
29.03.2024 / ДГС Свиленград
Ценоразпис на юридически лица по реда на чл.71, ал.1, т. 4 от НАРЕДБАТА за продажба на добита дървесина от обект №2403-2
Файл
Добавен
01.03.2024 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл.71, ал. 1, т.4 от НАРЕДБАТА от обект №2313ДД-3
Файл
Добавен
29.02.2024 / ДГС Свиленград
Продажба на дървесина по ценоразпис на юридически лица по реда на чл.71, ал. 1, т. 4 от Наредбата обект 2403-2
Файл
Добавен
31.01.2024 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на юридически лица по реда на чл.71, ал. 1 т. 4 от Наредбата обект 2403-2
Файл
Добавен
31.01.2024 / ДГС Свиленград
Продажба на дървесина по ценоразпис на юридическите лица по реда на чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на юридически лица по чл. 71, ал.1, т.4 от Наредба -Обект 2313ДД-4
Файл
Добавен
02.10.2023 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2313ДД-3
Файл
Добавен
12.09.2023 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2313ДД-3
Файл
Добавен
12.09.2023 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2313ДД-3
Файл
Добавен
24.08.2023 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2313ДД-3
Файл
Добавен
10.08.2023 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2313ДД-3
Файл
Добавен
08.08.2023 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от наредбата - Обект 2211-3
Файл
Добавен
06.07.2023 / ДГС Свиленград
Продажба на добита увредена дървесина по ценоразпис на юридически лица по чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2301-1
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ обект№ 2210-3
Файл
Добавен
24.01.2023 / ДГС Свиленград