Ценоразписи

Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 по ценоразпис от дървесина добита през 2020 год. за юридически лица-Обект 2022-3
Файл
Добавен
19.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 по ценоразпис от дървесина добита през 2020 год. за юридически лица-Обект 2008-6
Файл
Добавен
19.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 от Наредбата по ценоразпис за дървесина добита през 2020г. за юридически лица
Файл
Добавен
16.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 от наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2020 г. за юридически лица - Обект 2008-4
Файл
Добавен
14.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от опожарена дървесина добита през 2020г. за юридически лица - Обект 2023-1
Файл
Добавен
08.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 от наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2020г. за юридически лица - Обект 2022-1
Файл
Добавен
08.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 от наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2020г. за юридически лица - Обект 2002-1
Файл
Добавен
08.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 от Наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2020 г. за юридически лица
Файл
Добавен
08.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по чл.71, ал.4 от Наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2020г. за юридически лица-Обект 2008-5 и Обект 2015-5
Файл
Добавен
29.09.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от опожарена дървесина добита през 2020г. за юридически лица-Обект 2023-1
Файл
Добавен
29.09.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по реда на чл.71, ал.4 от Наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2020г. за юридически лица - Обект 2002-1
Файл
Добавен
24.09.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата по ценоразпис от опожарена дървесина добита през 2020г. за юридически лица - Обект 2023-1
Файл
Добавен
24.09.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71, ал.4 от Наредбата, по ценоразпис от добита дървесина през 2020г за юридически лица - Обект 2008-3
Файл
Добавен
09.09.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71, ал.4 от Наредбата по ценоразпис от добита дървесина през 2020г. за юридически лица - Обект 2002-1
Файл
Добавен
08.09.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71, ал.4 от Наредбата по ценоразпис от добита дървесина през 2020г. за юридически лица - Обект 2015-3
Файл
Добавен
08.09.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71, ал.4 от Наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2020г. за юридически лица- Обект 2002-1
Файл
Добавен
14.08.2020 / ДГС Свиленград
Ценоразпис обект 2008-2
Файл
Добавен
23.07.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценаразпис от съхнеща дървесина добита през 2020г. за юридически лица от Обект 2021
Файл
Добавен
12.05.2020 / ДГС Свиленград
Предложение продажба на дървесина от склад обект 2015-2
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Свиленград
Предложение продажба на добита дървесина от склад по реда на чл.71ал.4 от Наредбата за отдаване на дейности обект№ 2015-2
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Свиленград