Ценоразписи

Предложение продажба на дървесина от склад обект 2015-2
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Свиленград
Предложение продажба на добита дървесина от склад по реда на чл.71ал.4 от Наредбата за отдаване на дейности обект№ 2015-2
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата от съхнеща дървесина за юридически лица- Обект 2020
Файл
Добавен
13.04.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина през 2019г. и 2020г. на склад по ценоразпис за юридически лица
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Свиленград
Ценоразпис обект№ 1917-4 увредена дървесина юридически лица
Файл
Добавен
22.01.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ред на чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата по ценоразпис за юридически лица
Файл
Добавен
02.12.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по чл.71,ал.1,т.4 от Наредбата, по ценоразпис за юридически лица от Обект 1918-1
Файл
Добавен
25.11.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по чл.71,т.4 от Наредбата по ценоразпис на юридически лица
Файл
Добавен
13.11.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата, по ценоразпис от съхнеща дървесина за юридически лица-Обект 1917-3
Файл
Добавен
22.10.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата, от съхнеща дървесина за юридически лица от Обект 1917-2
Файл
Добавен
18.10.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по реда на чл.71,ал.1,т.4 от Наредбата, по ценоразпис за физически лица
Файл
Добавен
18.10.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата по ценоразпис от съхнеща дървесина за юридически лица
Файл
Добавен
27.09.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по рада на чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата по ценоразпис за физически лица
Файл
Добавен
27.09.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по реда на чл.71 ал.1 т.4 от Наредбата и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от юридически лица
Файл
Добавен
19.07.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата от съхнеща дървесина за юридически лица
Файл
Добавен
21.05.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис от съхнеща дървесина за юридически лица
Файл
Добавен
29.03.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на юридически лица - Обект 1905-4
Файл
Добавен
21.01.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис от съхнеща дървесина - Обект 1813-7
Файл
Добавен
16.01.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на дървесина по ценоразпис от Обект 1814-4
Файл
Добавен
20.12.2018 / ДГС Свиленград
Продажба на дървесина по ценоразпис от Обект 1813-6
Файл
Добавен
20.12.2018 / ДГС Свиленград