slide

Ценоразписи | ДГС Свиленград

Продажба на добита увредена дървесина по ценоразпис на юридически лица по чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2301-1
Файл
Добавен
02.06.2023 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ обект№ 2210-3
Файл
Добавен
24.01.2023 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица обект № 2211-3
Файл
Добавен
30.12.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на дървесина за физичедси лица- оект№ 2208-2 и № 2210-2
Файл
Добавен
15.12.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на дървесина за юридически лица обект№ 2211-3
Файл
Добавен
12.12.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на дървесина за физически лица обект № 2210-2
Файл
Добавен
12.12.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
29.11.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2211-2
Файл
Добавен
29.11.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2211-2
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
17.11.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис за физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
15.11.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2211-2
Файл
Добавен
10.11.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
31.10.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по реда на чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис за физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
27.10.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
25.10.2022 / ДГС Свиленград