Ценоразписи

Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата от съхнеща дървесина за юридически лица
Файл
Добавен
21.05.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис от съхнеща дървесина за юридически лица
Файл
Добавен
29.03.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на юридически лица - Обект 1905-4
Файл
Добавен
21.01.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис от съхнеща дървесина - Обект 1813-7
Файл
Добавен
16.01.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на дървесина по ценоразпис от Обект 1814-4
Файл
Добавен
20.12.2018 / ДГС Свиленград
Продажба на дървесина по ценоразпис от Обект 1813-6
Файл
Добавен
20.12.2018 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис от съхнеща дървесина - Обект 1813-5
Файл
Добавен
05.12.2018 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис от съхнеща дървесина - Обект 1814-3
Файл
Добавен
19.11.2018 / ДГС Свиленград
ценоразпис обект 1813-4
Файл
Добавен
12.11.2018 / ДГС Свиленград
ценоразпис обект 1814-2
Файл
Добавен
06.11.2018 / ДГС Свиленград
ценоразпис обект 1814-1
Файл
Добавен
01.11.2018 / ДГС Свиленград
ценоразпис обект 1813-3
Файл
Добавен
30.10.2018 / ДГС Свиленград
Ценоразпис обект 1813-2
Файл
Добавен
30.10.2018 / ДГС Свиленград
Ценоразпис обект 1813-1
Файл
Добавен
30.10.2018 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица от Обект 1804-8
Файл
Добавен
11.09.2018 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на юридически лица Обект 1804-5
Файл
Добавен
22.08.2018 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица
Файл
Добавен
22.08.2018 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис - физически лица
Файл
Добавен
13.08.2018 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на юридически лица от Обект 1805-3
Файл
Добавен
19.07.2018 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на юридически лица
Файл
Добавен
29.06.2018 / ДГС Свиленград