slide

Ценоразписи | ДГС Свиленград

Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
21.10.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2 и Обект 2210-2
Файл
Добавен
14.10.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
12.10.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71,ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
10.10.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71,ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
10.10.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2 и Обект 2210-2
Файл
Добавен
28.09.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис за физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2 и Обект 2210-2
Файл
Добавен
28.09.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
26.09.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
26.09.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
20.09.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
19.09.2022 / ДГС Свиленград
Предложение за продажба на добита дървесина от склад на физически лица по реда на чл.71,ал.2,т.1а от Наредбата
Файл
Добавен
13.09.2022 / ДГС Свиленград
Предложение за продажба но добита дървесина по ценоразпис на физически лица по реда на чл.71,ал.2,т.1а от Наредбата
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на дървесина от склад на физ.лица по реда на чл.71ал2т1 от Наредбата
Файл
Добавен
08.09.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис за физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
07.09.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71,ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
31.08.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по реда на чл.71, ал.2,т.1 от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
30.08.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по реда на чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
25.08.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по реда на чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
24.08.2022 / ДГС Свиленград