Процедури

Процедура № 2130 на ДГС Свиленград

Процедура № 2130 на ДГС Свиленград от 01.06.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 01.06.2018
Втора дата
Начална цена 4,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почвата и др. за нуждите на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.