Процедури

Процедура № 2270 на ДГС Свиленград

Процедура № 2270 на ДГС Свиленград от 06.08.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 06.08.2018
Втора дата
Начална цена 7,300.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание
Предмет Косене на пасища с обща площ 911,1 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.