Процедури

Процедура № 3028 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 14.05.2019
Втора дата
Начална цена 13,700.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата публично състезание
Предмет Косене на пасища с обща площ 911,1 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.