Процедури

Процедура № 3231 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 19.07.2019
Втора дата
Начална цена 7,300.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата публично състезание
Предмет Почистване с шредер на орехови и бадемови култури с обща площ 182,5 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.