Процедури

Процедура № 4022 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 20.03.2020
Втора дата
Начална цена 187,825.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обекти: 2016,2017,2018,2019

Данни за дървесината

Обект/и № 2016,2017,2018,2019
Дървесен вид бл,цр,мжд,чб,гбр,лп,здб
Едра 86 куб.м.
Средна 647 куб.м.
Дребна 91 куб.м.
Технологична 25 куб.м.
За огрев 3031 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3880 куб.м.