Процедури

Процедура № 4069 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 21.05.2020
Втора дата
Начална цена 5,340.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Поддържане на стари минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.