Процедури

Процедура № 4151 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 10.04.2020
Втора дата
Начална цена 24,794.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Договаряне за възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 2002

Данни за дървесината

Обект/и № 2002
Дървесен вид здб,гбр,мжд,срлп
Едра 59 куб.м.
Средна 170 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 836 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1078 куб.м.