Процедури

Процедура № 4162 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 09.04.2020
Втора дата
Начална цена 1,176.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне по чл.27 от Наредбата
Предмет Добив на дървесина от горски територии на ТП ДГС Свиленград - Обект 2020

Данни за дървесината

Обект/и № 2020
Дървесен вид бд
Едра 0 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 53 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 56 куб.м.