Процедури

Процедура № 4223 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 05.05.2020
Втора дата
Начална цена 51,371.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Договаряне за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2017 на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 2017
Дървесен вид бл,мжд,гбр,лп,здб
Едра 19 куб.м.
Средна 173 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 846 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1063 куб.м.