Процедури

Процедура № 4224 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 05.05.2020
Втора дата
Начална цена 65,744.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Договаряне за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2019 на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 2019
Дървесен вид здб,гбр,мжд
Едра 28 куб.м.
Средна 215 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1090 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1358 куб.м.