Процедури

Процедура № 4246 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 24.04.2020
Втора дата
Начална цена 2,483.36 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Доставка на иглолистна дървесина ,добита на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.