Процедури

Процедура № 4271 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 27.04.2020
Втора дата
Начална цена 987.36 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне по чл.27 от Наредбата
Предмет Договаряне за подвоз,товарене, транспорт и разтоварване на добита иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.