Процедури

Процедура № 4281 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 05.05.2020
Втора дата
Начална цена 340.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне по чл.27 от Наредбата
Предмет Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 2021
Дървесен вид ор
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 20 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 20 куб.м.