Процедури

Процедура № 4302 на ДГС Свиленград

Процедура № 4302 на ДГС Свиленград от 28.05.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 28.05.2020
Втора дата
Начална цена 71,950.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен- ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград- Обект 20-2

Данни за дървесината

Обект/и № 20-2
Дървесен вид чб,бб,брз,кдб,цр,
Едра 261 куб.м.
Средна 781 куб.м.
Дребна 82 куб.м.
Технологична 688 куб.м.
За огрев 44 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1856 куб.м.