Процедури

Процедура № 4457 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 03.07.2020
Втора дата
Начална цена 6,256.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество добита дървесина от обект № 2008 на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 2008
Дървесен вид здб
Едра 68 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 68 куб.м.