Процедури

Процедура № 4548 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 14.08.2020
Втора дата
Начална цена 2,258.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Добив на дървесина - ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 20-1
Дървесен вид здб,цр
Едра 4 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 84 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 98 куб.м.