Процедури

Процедура № 4549 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 14.08.2020
Втора дата
Начална цена 64,755.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен - ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 20-2
Дървесен вид чб,бб,брз,кдб,цр,
Едра 261 куб.м.
Средна 781 куб.м.
Дребна 81.9 куб.м.
Технологична 688 куб.м.
За огрев 44 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1856 куб.м.