Процедура № 5411 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5411 на ДГС Свиленград от 29.06.2021 е прекратена!
ДГС Свиленград 29.06.2021 2,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача събиране на оферти с обява
Предмет Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва и др. за нуждите на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.