Процедура № 5429 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5429 на ДГС Свиленград от 09.07.2021 е прекратена!
ДГС Свиленград 09.07.2021 15,741.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача пряко договаряне
Предмет Косене на пасища и горскоплодни култури с обща площ 1049.40 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.