Процедура № 6128 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 25.05.2022 10,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача открита процедура
Предмет Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.