Процедура № 6200 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 18.07.2022 18,752.40 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача публично състезание
Предмет Косене на пасища и горскоплодни култури с обща площ 1041,80 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.