Процедура № 6268 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 29.08.2022 3,500.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача открита процедура
Предмет Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.