Процедура № 6277 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 09.09.2022 36,240.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2211 в тириториалния обхват на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2211 здб,мжд,гбр,цр,лп 7 куб.м. 168 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 694 куб.м. 0 куб.м. 906 куб.м.