Процедура № 6408 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 16.12.2022 93,960.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина на територия на ТП ДГС Свиленград от горски територии държавна собственост-обект 2301

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301 чб 0 куб.м. 431 куб.м. 66 куб.м. 1852 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2349 куб.м.