Процедура № 6528 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 26.01.2023 16,499.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет ВЪЗЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ РАЗСАДНИК ГЕБРАН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС СВИЛЕНГРАД 2023-3

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2023-3 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.