Процедура № 6653 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 24.04.2023 67,800.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина в обекти горски територии общинска собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 23-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
23-1 цр,кдб,пяс,гбр,врб,чб 196 куб.м. 313 куб.м. 17 куб.м. 1094 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 1695 куб.м.