Процедура № 6883 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 18.12.2023 69,160.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина по чл.115 от ЗГ или местни търговци, в обекти горски територии общинска собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 2403

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2403 бл, цр 54 куб.м. 241 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 1422 куб.м. 0 куб.м. 1729 куб.м.