Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4162 ДГС Свиленград 09.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м.
бд
2020 Процедури за добив на дървесина 1,176.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от горски територии на ТП ДГС Свиленград - Обект 2020 Виж пълна информация
4151 ДГС Свиленград 10.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 170 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м.
здб,гбр,мжд,срлп
2002 Процедури за добив на дървесина 24,794.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 2002 Виж пълна информация
4096 ДГС Свиленград 29.04.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни материали и почистващи препарати за нуждите на ТП ДГС Свиленград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4069 ДГС Свиленград 21.05.2020 Открита процедура 5,340.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4022 ДГС Свиленград 20.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86 куб.м. 647 куб.м. 91 куб.м. 25 куб.м. 3031 куб.м. 0 куб.м. 3880 куб.м.
бл,цр,мжд,чб,гбр,лп,здб
2016,2017,2018,2019 Продажба на стояща дървесина на корен 187,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обекти: 2016,2017,2018,2019 Виж пълна информация
3956 ДГС Свиленград 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 106 куб.м. 13 куб.м. 27 куб.м. 943 куб.м. 0 куб.м. 1173 куб.м.
цр,мжд,чб,лп,здб
2008 Процедури за добив на дървесина 26,979.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в Обект 2008 от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
3955 ДГС Свиленград 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 170 куб.м. 12.9 куб.м. -0.05 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м.
здб,гбр,мжд,срлп
2002 Продажба на стояща дървесина на корен 51,036.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 2002 Виж пълна информация
Процедура № 3955 на ДГС Свиленград от 05.03.2020 е прекратена!
3937 ДГС Свиленград 27.02.2020 2020-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 32,707.17 лв. без ДДС
Предмет: "ПОПЪЛВАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ“ от Обект № 2020-3, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
3936 ДГС Свиленград 27.02.2020 2020-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 68,420.63 лв. без ДДС
Предмет: "ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ“ от Обект № 2020-2, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
3876 ДГС Свиленград 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 170 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м.
здб,гбр,мжд,срлп
2002 Продажба на стояща дървесина на корен 51,036.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград от Обект 2002 Виж пълна информация
Процедура № 3876 на ДГС Свиленград от 13.02.2020 е прекратена!
3823 ДГС Свиленград 27.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0.15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
дб
2020-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 10,623.93 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на дъбови култури, дейности в горски разсадник "Гебран"-ОБЕКТ 2020-1 Виж пълна информация
3799 ДГС Свиленград 20.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 170 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м.
здб,гбр,мжд,срлп
2002 Продажба на стояща дървесина на корен 51,036.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 2002 Виж пълна информация
Процедура № 3799 на ДГС Свиленград от 20.01.2020 е прекратена!
3697 ДГС Свиленград 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 68 куб.м. 78 куб.м. 0 куб.м. 1086 куб.м. 0 куб.м. 1232.15 куб.м.
бл,цр,чдб
2001 Продажба на стояща дървесина на корен 59,136.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на сояща дървесина на корен от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 2001 Виж пълна информация
3692 ДГС Свиленград 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
188 куб.м. 1063 куб.м. 119 куб.м. 236 куб.м. 4105 куб.м. 0 куб.м. 5711 куб.м.
бл,цр,мжд,чб,гбр,лп,здб
2002,2003,2004,2005,2006, 2007. Продажба на стояща дървесина на корен 269,072.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горска територия – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС ”Свиленград” - Обекти: № 2002, № 2003, № 2004, № 2005, № 2006, № 2007. Виж пълна информация
3596 ДГС Свиленград 29.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 98 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 498 куб.м. 0 куб.м. 683 куб.м.
здб,цр
1919 Продажба на стояща дървесина на корен 33,058.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 1919 Виж пълна информация
3489 ДГС Свиленград 31.10.2019 2019-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,190.38 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект 2019-4-Почвоподготовка,залесяване и отглеждане на дъбови култури Виж пълна информация
3420 ДГС Свиленград 27.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 109.1 куб.м.
ор,бд
1918 Процедури за добив на дървесина 2,289.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект № 1918 от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
3368 ДГС Свиленград 20.08.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 79 куб.м. 2.9 куб.м. 277 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 359.15 куб.м.
чб,бб
1917 Процедури за добив на дървесина 8,257.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т.1 от Наредбата Виж пълна информация
3363 ДГС Свиленград 04.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м.
ор,бд
1918 Процедури за добив на дървесина 2,289.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект № 1918 от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 3363 на ДГС Свиленград от 04.09.2019 е прекратена!
3357 ДГС Свиленград 02.09.2019 Събиране на оферти с обява 1,368.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите предвидени в Наредба № 3 /1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците Виж пълна информация