slide

Процедури | ДГС Свиленград

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6200 ДГС Свиленград 18.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,752.40 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6195 ДГС Свиленград 08.07.2022 2022-7 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,390.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6194 ДГС Свиленград 08.07.2022 чб,бб 21-2 Процедури за добив на дървесина 20,956.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6183 ДГС Свиленград 29.06.2022 чб,кдб,цр,гбр,мжд 2210 Процедури за добив на дървесина 34,863.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6182 ДГС Свиленград 29.06.2022 бл,здб,цр,мжд,гбр,кдб,кл,чб 2208 Процедури за добив на дървесина 41,911.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6167 ДГС Свиленград 02.06.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6163 на ДГС Свиленград от 08.06.2022 е прекратена!
6163 ДГС Свиленград 08.06.2022 здб,мжд,гбр,цр,лп 2211 Процедури за добив на дървесина 25,382.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6156 на ДГС Свиленград от 31.05.2022 е прекратена!
6156 ДГС Свиленград 31.05.2022 здб,цр,мжд,гбр,бл,кдб,кл,чб 2208 Процедури за добив на дървесина 66,807.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6154 ДГС Свиленград 31.05.2022 2022-6 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 97,192.81 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6153 ДГС Свиленград 31.05.2022 2022-5 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 39,274.38 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6128 ДГС Свиленград 25.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6124 ДГС Свиленград 11.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6123 ДГС Свиленград 11.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6122 ДГС Свиленград 03.05.2022 2022-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,720.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6108 ДГС Свиленград 10.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,786.40 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6080 на ДГС Свиленград от 05.04.2022 е прекратена!
6080 ДГС Свиленград 05.04.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 700.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6072 на ДГС Свиленград от 05.04.2022 е прекратена!
6072 ДГС Свиленград 05.04.2022 здб,кдб,бл,цр,мжд,гбр,кл 2208 Процедури за добив на дървесина 21,388.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6067 на ДГС Свиленград от 31.03.2022 е прекратена!
6067 ДГС Свиленград 31.03.2022 2022-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 127,650.78 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6066 ДГС Свиленград 31.03.2022 2022-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 26,841.84 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6015 ДГС Свиленград 14.03.2022 чб,бб 22-1 Процедури за продажба на дървесина 107,458.00 лв. без ДДС