slide

Процедури | ДГС Свиленград

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6014 ДГС Свиленград 14.03.2022 чб,бб,кдб,цр,гбр,мжд 22-1 Процедури за добив на дървесина 34,330.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5990 на ДГС Свиленград от 14.03.2022 е прекратена!
5990 ДГС Свиленград 14.03.2022 здб,кдб,бл,цр,мжд,гбр,кл 2208 Процедури за добив на дървесина 21,388.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5970 ДГС Свиленград 01.03.2022 Лесокултурни мероприятия 1,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5965 ДГС Свиленград 28.02.2022 здб,мжд,гбр,кл,лп 2205 Продажба на стояща дървесина на корен 79,653.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5945 ДГС Свиленград 18.02.2022 2022-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,452.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5900 ДГС Свиленград 05.01.2022 здб,лп,гбр,мждр,кгбр,кл,бл,мкл 2204, 2205 Продажба на стояща дървесина на корен 129,914.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5821 ДГС Свиленград 14.12.2021 здб,лп,гбр,мжд,мкл,бл,ак,тп 2204,2205,2206 Продажба на стояща дървесина на корен 226,319.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5820 ДГС Свиленград 14.12.2021 чб 2207-1 Процедури за продажба на дървесина 17,395.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5780 ДГС Свиленград 02.12.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,665.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5776 ДГС Свиленград 10.12.2021 чб, бб, бл 2207 Процедури за добив на дървесина 33,194.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5674 ДГС Свиленград 08.11.2021 чб №2121-1 Процедури за продажба на дървесина 23,135.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5673 ДГС Свиленград 08.11.2021 чб 2121 Процедури за добив на дървесина 68,824.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5607 ДГС Свиленград 13.10.2021 чб бб 21-2 Процедури за продажба на дървесина 54,155.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5553 ДГС Свиленград 13.09.2021 чб 2120 Процедури за продажба на дървесина 10,841.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5550 ДГС Свиленград 28.09.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5429 на ДГС Свиленград от 09.07.2021 е прекратена!
5429 ДГС Свиленград 09.07.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,741.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5424 ДГС Свиленград 06.07.2021 здб,мкл,гбр,срлп,мжд 2104 Продажба на стояща дървесина на корен 37,238.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5411 на ДГС Свиленград от 29.06.2021 е прекратена!
5411 ДГС Свиленград 29.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5410 ДГС Свиленград 20.07.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 995.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5377 на ДГС Свиленград от 15.06.2021 е прекратена!
5377 ДГС Свиленград 15.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,741.00 лв. без ДДС Профил на купувача