Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2130 ДГС Свиленград 01.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почвата и др. за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 2130 на ДГС Свиленград от 01.06.2018 е прекратена!
2129 ДГС Свиленград 01.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и други необходими бланки по задание Виж пълна информация
2000 ДГС Свиленград 30.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,587.03 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови и ремонт на съществуващи минерализовани ивици Виж пълна информация
Процедура № 2000 на ДГС Свиленград от 30.04.2018 е прекратена!
1524 ДГС Свиленград 08.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 38,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група Виж пълна информация
1489 ДГС Свиленград 16.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Осигуряване охрана с помощта на сигнално-охранителна техника(СОТ),включваща проектиране,доставка,монтиране и поддръжка на обекти в ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 1489 на ДГС Свиленград от 16.11.2017 е прекратена!
1476 ДГС Свиленград 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП ДГС Свиленград, предвидени в Наредба № 3 / 1987г. Виж пълна информация
1051 ДГС Свиленград 20.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 25,326.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 1051 на ДГС Свиленград от 20.06.2017 е прекратена!
1031 ДГС Свиленград 13.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,110.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана поддръжка на стари минерализовани ивици Виж пълна информация
388 ДГС Свиленград 07.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт ,доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС ,собственост на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 388 на ДГС Свиленград от 07.12.2016 е прекратена!
319 ДГС Свиленград 13.10.2016 17.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
199 ДГС Свиленград 24.08.2016 30.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация