Новини

Няма снимка
Обявление във връзка с осигуряване на дърва за огрев на населението за отоплителен сезон 2020/2021 год. на територията на ТП ДГС Свиленград

Обявление във връзка с осигуряване на дърва за огрев на населението за отоплителен сезон 2020/2021 год. на територията на ТП ДГС Свиленград

Няма снимка
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2109гд. на територията на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД

Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2019год. на територията на ТП ДГС СВИЛЕНГРАД