slide

Процедури | ДГС Свиленград

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6697 ДГС Свиленград 02.06.2023 2023-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,618.62 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6653 ДГС Свиленград 24.04.2023 цр,кдб,пяс,гбр,врб,чб 23-1 Процедури за добив на дървесина 67,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6606 ДГС Свиленград 20.03.2023 чб, здб, мжд, гбр, кгбр, бл, срлп, здгл, бб, см, бк, цр Открит конкурс №2 Дългосрочни договори 372,684.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6528 ДГС Свиленград 26.01.2023 2023-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,499.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6505 ДГС Свиленград 09.01.2023 2023-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 415,232.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6504 ДГС Свиленград 09.01.2023 2023-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 26,443.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6408 ДГС Свиленград 16.12.2022 чб 2301 Процедури за добив на дървесина 93,960.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6313 ДГС Свиленград 06.10.2022 0 2022-9 Лесокултурни мероприятия 240,528.04 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6290 ДГС Свиленград 04.10.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6278 ДГС Свиленград 09.09.2022 2022-8 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 218,650.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6277 ДГС Свиленград 09.09.2022 здб,мжд,гбр,цр,лп 2211 Процедури за добив на дървесина 36,240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6268 ДГС Свиленград 29.08.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6201 ДГС Свиленград 05.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6200 ДГС Свиленград 18.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,752.40 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6195 ДГС Свиленград 08.07.2022 2022-7 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,390.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6194 ДГС Свиленград 08.07.2022 чб,бб 21-2 Процедури за добив на дървесина 20,956.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6183 ДГС Свиленград 29.06.2022 чб,кдб,цр,гбр,мжд 2210 Процедури за добив на дървесина 34,863.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6182 ДГС Свиленград 29.06.2022 бл,здб,цр,мжд,гбр,кдб,кл,чб 2208 Процедури за добив на дървесина 41,911.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6167 ДГС Свиленград 02.06.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6163 на ДГС Свиленград от 08.06.2022 е прекратена!
6163 ДГС Свиленград 08.06.2022 здб,мжд,гбр,цр,лп 2211 Процедури за добив на дървесина 25,382.00 лв. без ДДС