slide

Процедури | ДГС Свиленград

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6999 ДГС Свиленград 17.04.2024 0 2024-2 Лесокултурни мероприятия 16,538.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6962 ДГС Свиленград 27.02.2024 2024-5 Лесокултурни мероприятия 211,870.43 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6961 ДГС Свиленград 27.02.2024 2024-4 Лесокултурни мероприятия 55,545.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6959 ДГС Свиленград 27.02.2024 2024-3 Лесокултурни мероприятия 94,630.91 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6912 ДГС Свиленград 05.01.2024 2024-1 Лесокултурни мероприятия 46,415.08 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6883 ДГС Свиленград 18.12.2023 бл, цр 2403 Процедури за добив на дървесина 69,160.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6882 ДГС Свиленград 18.12.2023 бл., црл, мжд, здб,кл, лп, гбр, яс 2401 Процедури за добив на дървесина 97,400.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6697 ДГС Свиленград 02.06.2023 2023-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,618.62 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6653 ДГС Свиленград 24.04.2023 цр,кдб,пяс,гбр,врб,чб 23-1 Процедури за добив на дървесина 67,800.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6606 ДГС Свиленград 20.03.2023 чб, здб, мжд, гбр, кгбр, бл, срлп, здгл, бб, см, бк, цр Открит конкурс №2 Дългосрочни договори 372,684.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6528 ДГС Свиленград 26.01.2023 2023-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 16,499.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6505 ДГС Свиленград 09.01.2023 2023-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 415,232.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6504 ДГС Свиленград 09.01.2023 2023-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 26,443.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6408 ДГС Свиленград 16.12.2022 чб 2301 Процедури за добив на дървесина 93,960.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6313 ДГС Свиленград 06.10.2022 0 2022-9 Лесокултурни мероприятия 240,528.04 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6290 ДГС Свиленград 04.10.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6278 ДГС Свиленград 09.09.2022 2022-8 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 218,650.67 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6277 ДГС Свиленград 09.09.2022 здб,мжд,гбр,цр,лп 2211 Процедури за добив на дървесина 36,240.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6268 ДГС Свиленград 29.08.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6201 ДГС Свиленград 05.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача