Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4549 ДГС Свиленград 14.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 781 куб.м. 81.9 куб.м. 688 куб.м. 44 куб.м. 0 куб.м. 1856 куб.м.
чб,бб,брз,кдб,цр,
20-2 Продажба на стояща дървесина на корен 64,755.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4548 ДГС Свиленград 14.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 9 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 98 куб.м.
здб,цр
20-1 Процедури за добив на дървесина 2,258.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина - ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4457 ДГС Свиленград 03.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
68 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 68 куб.м.
здб
2008 Процедури за продажба на дървесина 6,256.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от обект № 2008 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4350 ДГС Свиленград 04.06.2020 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и др. необходими бланки по задания за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4321 ДГС Свиленград 09.06.2020 Публично състезание 15,990.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища и горскоплодни култури в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4302 ДГС Свиленград 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 781 куб.м. 82 куб.м. 688 куб.м. 44 куб.м. 0 куб.м. 1856 куб.м.
чб,бб,брз,кдб,цр,
20-2 Продажба на стояща дървесина на корен 71,950.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен- ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград- Обект 20-2 Виж пълна информация
Процедура № 4302 на ДГС Свиленград от 28.05.2020 е прекратена!
4301 ДГС Свиленград 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 9 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 98 куб.м.
здб,цр
20-1 Процедури за добив на дървесина 2,258.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 20-1 Виж пълна информация
Процедура № 4301 на ДГС Свиленград от 28.05.2020 е прекратена!
4295 ДГС Свиленград 27.05.2020 2020-5 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 154,855.15 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовко, залесяване и отглеждане на дъбови култури- Обект 2020-5 Виж пълна информация
4294 ДГС Свиленград 27.05.2020 2020-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 99,630.06 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовко, залесяване и отглеждане на дъбови и тополови култури,механизирано отглеждане/ дисковане в орни пояси" - Обект 2020-4 Виж пълна информация
4281 ДГС Свиленград 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м.
ор
2021 Процедури за добив на дървесина 340.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4271 ДГС Свиленград 27.04.2020 Договаряне 987.36 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Договаряне за подвоз,товарене, транспорт и разтоварване на добита иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4246 ДГС Свиленград 24.04.2020 Договаряне 2,483.36 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на иглолистна дървесина ,добита на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4224 ДГС Свиленград 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 215 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 1090 куб.м. 0 куб.м. 1358 куб.м.
здб,гбр,мжд
2019 Продажба на стояща дървесина на корен 65,744.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2019 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4223 ДГС Свиленград 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 173 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 846 куб.м. 0 куб.м. 1063 куб.м.
бл,мжд,гбр,лп,здб
2017 Продажба на стояща дървесина на корен 51,371.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2017 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4210 ДГС Свиленград 05.05.2020 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва и др. за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 4210 на ДГС Свиленград от 05.05.2020 е прекратена!
4162 ДГС Свиленград 09.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 56 куб.м.
бд
2020 Процедури за добив на дървесина 1,176.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от горски територии на ТП ДГС Свиленград - Обект 2020 Виж пълна информация
4151 ДГС Свиленград 10.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 170 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м.
здб,гбр,мжд,срлп
2002 Процедури за добив на дървесина 24,794.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 2002 Виж пълна информация
4096 ДГС Свиленград 29.04.2020 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни материали и почистващи препарати за нуждите на ТП ДГС Свиленград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
4069 ДГС Свиленград 21.05.2020 Открита процедура 5,340.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
4022 ДГС Свиленград 20.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86 куб.м. 647 куб.м. 91 куб.м. 25 куб.м. 3031 куб.м. 0 куб.м. 3880 куб.м.
бл,цр,мжд,чб,гбр,лп,здб
2016,2017,2018,2019 Продажба на стояща дървесина на корен 187,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обекти: 2016,2017,2018,2019 Виж пълна информация