Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6313 ДГС Свиленград 06.10.2022 2022-9 Лесокултурни мероприятия 240,528.04 лв. без ДДС
Предмет: "Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дъбови култури" в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 2022-9 Виж пълна информация
6290 ДГС Свиленград 04.10.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен ремонт и профилактика , доставка на резервни части и аксесоари, по заявка на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6278 ДГС Свиленград 09.09.2022 2022-8 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 218,650.67 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дъбови култури в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград- Обект 2022-8 Виж пълна информация
6277 ДГС Свиленград 09.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 168 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 694 куб.м. 0 куб.м. 906 куб.м.
здб,мжд,гбр,цр,лп
2211 Процедури за добив на дървесина 36,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2211 в тириториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6268 ДГС Свиленград 29.08.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за срок от 12 месеца Виж пълна информация
6201 ДГС Свиленград 05.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задания за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6200 ДГС Свиленград 18.07.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,752.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища и горскоплодни култури с обща площ 1041,80 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6195 ДГС Свиленград 08.07.2022 2022-7 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,390.40 лв. без ДДС
Предмет: Механизирани дейности в горски разсадник "Гебран" на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2022-7 Виж пълна информация
6194 ДГС Свиленград 08.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 152 куб.м. 2 куб.м. 617 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 806 куб.м.
чб,бб
21-2 Процедури за добив на дървесина 20,956.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от горски територии общинска собственост в района на ТП Свиленград –ЛФ -2022 на община Свиленград “ - обект: 21-2 Виж пълна информация
6183 ДГС Свиленград 29.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 114 куб.м. 52 куб.м. 10 куб.м. 699 куб.м. 0 куб.м. 877 куб.м.
чб,кдб,цр,гбр,мжд
2210 Процедури за добив на дървесина 34,863.40 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услугата от обект № 2210 -сеч,извоз и рампиране до временен склад на дървесина добита от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6182 ДГС Свиленград 29.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 156 куб.м. 15 куб.м. 196 куб.м. 761 куб.м. 0 куб.м. 1137 куб.м.
бл,здб,цр,мжд,гбр,кдб,кл,чб
2208 Процедури за добив на дървесина 41,911.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услугата от обект № 2208 -сеч,извоз и рампиране до временен склад на дървесина добита от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6167 ДГС Свиленград 02.06.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6163 ДГС Свиленград 08.06.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 168 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 694 куб.м. 0 куб.м. 906 куб.м.
здб,мжд,гбр,цр,лп
2211 Процедури за добив на дървесина 25,382.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обект № 2211 в тиреториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 6163 на ДГС Свиленград от 08.06.2022 е прекратена!
6156 ДГС Свиленград 31.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 156 куб.м. 15 куб.м. 196 куб.м. 761 куб.м. 0 куб.м. 1137 куб.м.
здб,цр,мжд,гбр,бл,кдб,кл,чб
2208 Процедури за добив на дървесина 66,807.80 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услугите от обект № 2208 -сеч,извоз и рампиране до временен склад и товарене,транспорт и разтоварване на дървесина от вр.склад до :склад по чл.206 от ЗГ,дървесина по чл.116б от ЗГ, до адреси на правоимащи лица по чл.193 от ЗГ Виж пълна информация
Процедура № 6156 на ДГС Свиленград от 31.05.2022 е прекратена!
6154 ДГС Свиленград 31.05.2022 2022-6 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 97,192.81 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на дъбови култури на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2022-6 Виж пълна информация
6153 ДГС Свиленград 31.05.2022 2022-5 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 39,274.38 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на дъбови култури на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2022-5 Виж пълна информация
6128 ДГС Свиленград 25.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
6124 ДГС Свиленград 11.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на строителни материали, необходими за изграждане на обект по чл. 206 от ЗГ Виж пълна информация
6123 ДГС Свиленград 11.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва и други за нуждите на ТП ДГС Свиленград за срок от 12 месеца Виж пълна информация
6122 ДГС Свиленград 03.05.2022 2022-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Механизирани дейности в разсадник "Гебран" за Обект № 2022-4 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация