Процедури

Процедура № 2952 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 03.05.2019
Втора дата
Начална цена 7,785.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Направа на нови и поддържане на стари минерализовани ивици в ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.