Процедури

Процедура № 4096 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 29.04.2020
Втора дата
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет Доставка на хигиенни материали и почистващи препарати за нуждите на ТП ДГС Свиленград за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.