Процедура № 6080 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6080 на ДГС Свиленград от 05.04.2022 е прекратена!
ДГС Свиленград 05.04.2022 700.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача събиране на оферти с обява
Предмет Извършване на годишни технически прегледи на МПС/вкл. ГТП на газови и метанови уредби/ на пътни превозни средства за нуждите на ТП ДГС Свиленград за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.