Процедура № 6124 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 11.05.2022 3,700.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача публично състезание
Предмет Доставка на строителни материали, необходими за изграждане на обект по чл. 206 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.