slide

Годишен план за ползване на дървесина | ДГС Свиленград

Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Свиленград за 2024 г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Свиленград
Годишен план за ползване на дървесина ЛФ 2023г. на ТП ДГС Свиленград
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Свиленград
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 год.
Файл
Добавен
04.11.2021 / ДГС Свиленград
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС "Свиленград" за 2021 година
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Свиленград
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС "Свиленград" за 2020г.
Файл
Добавен
12.11.2019 / ДГС Свиленград
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП ДГС СВИЛЕНГРАД ЗА 2019 ГОД.
Файл
Добавен
20.12.2018 / ДГС Свиленград
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 год. в горски територии - държавна собственост на ТП ДГС Свиленград
Файл
Добавен
20.11.2017 / ДГС Свиленград
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Свиленград за 2017 година
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Свиленград