slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
406 ДГС Свиленград "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС СВИЛЕНГРАД" на 30.05.2016 година в сградата на ТП ДГС Свиленград 13.04.2016


protokol 3.doc /21.06.2016/
reshenie 178.jpg /21.06.2016/
Договор и инф.дог АОП.rar /29.07.2016/
информация плащания.jpg /13.09.2016/
информация плащания.jpg /19.10.2016/
информация плащания.jpg /22.12.2016/
информация плащания.jpg /18.01.2017/
информация плащане.jpg /06.06.2017/
информация плащане чл.22 б.jpg /18.07.2017/
плащане м. ЮЛИ.jpg /01.08.2017/
обявление за приключване на договор АОП.rar /01.08.2017/
375 ДГС Свиленград „Избор на изпълнител за извършване на годишни технически прегледи на автомобили, собственост на ТП" ДГС СВИЛЕНГРАД". 15.03.2016

372 ДГС Свиленград "Избор на оператор за отпечатване , управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на ТП ДГС Свиленград" 01.03.2016
плащане ваучери м.юни.jpg /19.07.2016/
Договор и инф.дог АОП.rar /29.07.2016/
плащане ваучери м.Януари.jpg /16.02.2017/
плащане ваучери м.Февруари.jpg /21.03.2017/
плащане ваучери м.МАРТ.jpg /10.04.2017/
плащане ваучери м.Април.jpg /11.05.2017/
обявление за приключване на договор АОП.rar /06.06.2017/
плащане м. МАЙ.jpg /06.06.2017/
304 ДГС Свиленград Извършване на неотложни ремонтно възстановителни работи на ВиК инсталация на административната сграда на ТП ДГС Свиленград 15.10.2015233 ДГС Свиленград Договор без обявление с поср. на борсов посредник, чрез борсова сделка за доставка чрез покупка на горива за нуждите на ТП ДГС Свиленград 12.08.2015
221 ДГС Свиленград " Механизирана обработка на почва /оран/ за производството на земеделски култури за нуждите на ТП ДГС Свиленград" - механизирани дехности в разсадник "Гебран" 30.07.2015

164 ДГС Свиленград ” ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, МИНЕРАЛНИ И ЛИСТНИ ТОРОВЕ” за нуждите на ТП ДГС Свиленград 26.05.2015

156 ДГС Свиленград Информация плащания ДГС Свиленград 22.05.2015

плащане горива и ел.енергия м.юни.jpg /19.07.2016/
м.АВГУСТ.jpg /13.09.2016/
месец ЮЛИ.jpg /26.09.2016/
плащане за ел.енергия за м.септември.jpg /19.10.2016/
м.ОКТОМВРИ.jpg /11.11.2016/
м.Ноември.jpg /22.12.2016/
плащания м.Декември.jpg /18.01.2017/
плащане м.Януари.jpg /16.02.2017/
плащане м.Февруари.jpg /21.03.2017/
плащане м.МАРТ.jpg /10.04.2017/
плащане м.април.jpg /11.05.2017/
107 ДГС Свиленград Информация по чл.44 ал.10 ДГС СВИЛЕНГРАД 30.03.2015
14 ДГС Свиленград Застраховка „Трайни насаждения” за новосъздадени горски култури по мярка 223 на територията на ТП „Държавно горско стопанство – Свиленград” гр.Свиленград , за срок от 39 месеца по обособени позиции ” 25.11.2014