Процедура № 6108 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 10.05.2022 8,786.40 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача открита процедура
Предмет Поддържане на стари минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.